marți, 11 octombrie 2016

Comunicat de presă .Asociația ARES'EL a desfășurat în perioada 06.10.2016-07.10.2016 în Ploiești, ctivitatea Dezbateri publice pe tema Strategiei județeane pentru promovarea educației incluzive în școlile prahovene elaborată în cadrul Seminarului Național de Tineret.Asociația ARES'EL a desfășurat în perioada 06.10.2016-07.10.2016 în Ploiești, la Restaurant Nabucco activitatea Dezbateri publice pe tema Strategiei județeane pentru promovarea educației incluzive în școlile prahovene elaborată în cadrul Seminarului Național de Tineret.
La această activitate au luat parte aproximativ 40 de persoane: Primarul Com. Vărbilău, 2 Consilieri de la Consiliul Județean Prahova, Directorul Direcție Județene pentru Sport și Tineret Prahova, un Consilier al Direcție Județene pentru Sport și Tineret Prahova,  un reprezentant al Inspectoratului Școlar Prahova, Directorul Școlii Gimnaziale Com. Vărbilău, Directorul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga din Ploiești, 5 profesori ai școlilor beneficiare, reprezentanți ai Ong-urilor: Asociația Viitorul Tinerilor, Asociația Trup cu Suflet, Asociația Noi și Ceilalți, Asociația Biroul de Consiliere pentru Cetățeni, Fundația Comunitară Prahova, un reprezentant al Școlii Gimnaziale Constantin Stere, Com. Bucov, 2 reprezentanți ai Bibliotecii Județene Nicolae Iorga  alături de beneficiarii și voluntari.
 Aceștia timp de două zile au dezbătut intr-un cadru nonformal strategia de incluziune a tinerilor cu oportunități lucrată de către beneficiarii proiectului împreună cu reprezentanții factorilor de decizie din județul Prahova.
 
Activitatea  a fost ultima din cadrul proiectului  și a urmărit  implicarea factorilor de decizie, alături de tineri și reprezentanți ai ONG-urilor prahovene în dezbateri publice pe tema Strategiei județeane pentru promovarea educației incluzive în școlile prahovene elaborată în cadrul Seminarului Național de Tineret.
 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin prin programul Erasmus + Actiunea Cheie 3: Dialog structurat și urmărește să faciliteze dialogul dintre tineri și factorii de decizie pentru dezvoltarea unui sistem sustenabil de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în general și a tinerilor romi în special.
 
Beneficiarii proiectului sunt un număr de 305 tineri cu oportunități reduse din județul Prahova, alături de voluntari ai organizațiilor prahovene și factori de decizie.
 
Printre partenerii proiectului, se numără:
Unitați școlare: Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" din Ploiești, Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Boldești-Scăeni, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Școala Gimnazială Comuna Vărbilau, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Ploiești.
Instituții: Inspectoratul Școlar Prahova, Instituția Prefectului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Casa Corpului Didactic, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, Directia Județeana pentru Sport și Tineret Prahova.
ONG-uri: Asociația ATEENS, Asociația Centrul European de Resurse pentru Dezvoltare, Asociația Trup cu suflet, Asociația Cuibul cu Licurici, Fundația Oamenilor de Stiință, Biroul de Consiliere pentru Cetățeni, Asociația Viitorul Tinerilor, Fundatia Victoria.