miercuri, 12 octombrie 2016

Risc de inundaţii în satul prahovean Predeşti (comună Tinosu). Primarul localităţii se face că „plouă „ ( galerie foto )Un cititor al Info Ploieşti City ne-a sesizat că în satul prahovean Predeşti, aparţinând comunei Tinosu, riscul inundaţilor este foarte mare, din cauză că albia râului Prahova, în zona satului mai sus amintit nu a fost curăţată, aceasta riscând să inunde toată localitatea pentru că este plină de gunoaie şi datorită acestui fapt, da pe dinafară, existând şi riscul ca singurul pod din sat, să se prăbuşească.
‚ Am adus la cunoştinţa primarului din comună Tinosu, de care aparţine şi satul Predeşti, (încă de acum 2 ani) când s-a mai întâmplat acest lucru însă răspunsul acestuia a fost... Că el nu răspunde de curăţarea albiei raului şi răspund cei de la Apele Romane.
Domnul Primar (n.r. Andrei Iulian Gabriel) chiar nu are de gând să facă nimic în privinţa curăţirii şi lărgirii albiei râului? Şi locuitorii din Predeşti l-au susţinut la alegerile de anul acesta.
Sau pentru domnia sa cei din Predeşti nu contează, importanta fiind doar comună Tinosu?” a declarat sub protecţia anonimatului, un locuitor din satul Predeşti.
În cazul în care nu ştia, îi amintim domnului Primar Andrei Iulian Gabriel, că există ordonanţa nr.21 din 30 ianuarie 2002
Privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=31856)

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru bună gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.
(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, bună gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Art. 2. - (1) Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţilor urbane şi rurale de pe întreg cuprinsul ţării.
CAPITOLUL IV
Alte dispoziþii
Art. 12. - (1) Consiliile locale pot stabili că unele dintre obiectivele vizând bună gospodãrire, întretinere, curãtenie si înfrumusetare a localitãtilor sã fie realizate, integral sau partial, prin contributia directã a cetãtenilor.
(2) Obiectivele prevãzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotãrâre adoptatã cu votul a cel puþin douã treimi din numãrul consilierilor în functie, si ele pot consta în:
A) amenajarea si repararea de strãzi si trotuare;
B) sãparea si amenajarea şanţurilor si rigolelor;
C) realizarea de podete;
D) curãtarea cursurilor de apã, a lacurilor si bãltilor, precum si a malurilor acestora;
E) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor;
F) curãtarea si amenajarea locurilor virane;
G) curãtenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confectionarea si instalarea de bãnci.

Aşadar, domnule Primar, NU MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR TREBUIE SĂ CUREŢE ALBIA RÂULUI DIN PREDEŞTI SAU TINOSU, dumneavoastră trebuie să faceţi acest lucru.
Pentru că tot amintiţi de Apele Romane, aceasta instituţie vă poate amenda pentru că răul Prahova, din zona satului Predeşti a fost poluat şi dumneavoastră nu aţi luat nici o măsură în acest sens, mai mult... nu cunoaşteţi legea şi aruncaţi „pisica „în grădina MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR.