luni, 12 decembrie 2016

Concurs national.O viata fara riscuri .Securitatea si sanatatea mea. Editia a V a .

Autori :
Prof. Rodica Avramescu- Director Colegiul Tehnic ,, Toma N.Socolescu “ Municipiul Ploieşti
Prof. Liviu Marin – Lucrător desemnat Securitate şi sănătate în muncă - Colegiul Tehnic ,, Toma N.Socolescu “ Municipiul PloieştiConcursul naţional ,, O viaţă fără riscuri ! Securitatea şi sănătatea mea !“, ediţia a V-a a fost gazduit de Colegiul Tehnic ,, Toma N. Socolescu ” Municipiul Ploieşti, în data de decembrie 2016.
         Concursul naţional ,, O viaţă fără riscuri ! Securitatea şi sănătatea mea !“, ediţia a V-a  a fost gazduit de  Colegiul Tehnic ,, Toma N. Socolescu ” Municipiul Ploieşti,  în data de 08 decembrie 2016.
    Concursul a fost  organizat de echipa managerial: prof. Avramescu Rodica- director,  prof. Ilie Ileana-director adjunct,  prof. Mihai Adriana–director adjunct şi coordonatorii proiectului: prof. Marin Liviu, prof. Luca Anca, prof.Iacobescu Natalia, prof. Dan Sanda, prof. IlieAlexandru.
Partenerii  implicaţi în proiect au fost reprezentanţi ai Primariei Municipiului Ploieşti: dl.Primar Dobre Adrian. şi dna.consilier Iliescu Liliana, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova: dl. inspector de specialitate prof. Ionescu Ion, reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de
       Muncă: dna. inspector ing.Ghizdăvescu Georgiana ,dna. inspector ing. Manta Elena si reprezentantii S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L: d-na Petrescu Daniela si dl. Krivosik Attila.
Proiectul se înscrie în programul naţional de conştientizare a elevilor şi profesorilor cu scopul de a-şi forma cultura necesară în vederea apărării integrităţii propriei persoane și este susținut de sponsorii: S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L., S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L., S.C. SORMIL S.R.L., S.C. CEDOM SERVICE S.R.L.
Au participat 214 lucrări din 27 de judeţe: Bihor, Galaţi, Caraş Severin , Timiş, Ialomiţa, Dîmboviţa, Neamţ, Maramureş, Dolj, Bacău, Mureş,  Botoşani, Constaţa, Iaşi, Argeş, Suceava, Buzău, Giurgiu, Olt, Hunedoara, Satu Mare, Vrancea, Cluj, Sibiu, Vîlcea, Prahova şi Municipiul Bucureşti
Grupul ţintă al acestui concurs au fost elevii din învăţământul liceal, învăţământul profesional  şi tehnic precum şi cadre didactice.
 Scopul proiectului: stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice şi al elevilor în procesul de dezvoltare personala proprie,  implicarea în activităţi din domeniul securitǎţii şi sănătǎţii în muncǎ, proiecte şi parteneriate naţionale dar şi promovarea experienţei pe care cadrele didactice o obţin în timpul desfăşurării activităţilor din domeniul securitǎţii şi sănătǎţii în muncă si prevenirea riscului de accidentare în scoală.
Lucrările elevilor au fost evaluate de către comisiile de jurizare .
Premiile in bani au fost oferite elevilor de către Domnul Primar al Municipiului Ploiesti, Dobre Adrian.

Ne-au ajutat în organizarea şi desfǎşurarea acestui concurs naţional profesori (Petrescu Violeta, Stan Cristina, Micu Laurenţiu, Vasile Vasile,  Bǎjan Niculae, Oncescu Gabriela, Hăbeanu Gina), personal auxiliar si nedidactic (bibliotecar Vasile Elena, technician Oancea Mariana , administrator Iordache Aurelian) .


Mulţumim sponsorilor noştri pentru susţinere în realizarea acestui proiect.